Dnes je 21.01.2018
Warning: include(svatek.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'svatek.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97
registrace / login
  úvodní strana
  základní údaje 
  městský úřad 
  zdravotnictví 
  literární osobnosti 
  kultura 
  kunštátský zpravodaj 
  vyhlášky 
  sportovní akce 
  historie města 
  křížky na Kunštátsku 
  historie hrnčířství 
  hrnčířský jarmark 
  fotogalerie 
  kniha návštěv 
  diskuzní fórum 
  inzertní anonce ZDARMA
  vaše fotografie 
  přidej fotografii 
  registrace
  ztráta hesla 
  amatérské fotografie !
  napsali onás
  hasiči SDH Sychotín
  právní služby
  služby / firmy
  úřední deska
  pochod krále Jiřího 2010 


  nabízím ... 
-> Hleda se vycepni do ujezdske hospody . Více zde ...  anketní otázka
Co říkáte na skladbu programu 20. ročníku Jarmarku
Nejlepší v historii (3862)

Výborná (2616)

Jde to (2684)

Dobrá (2600)

Nic moc (2594)

Špatná (2592)

Nejhorší v historii (6017)


Celkem hlasů: 22961
Datum: 10.09.2012
výsledky starších anket


  vaše fotografie
Kunątátské náměstí

známka (5.51)
hodnoť další fotografie  statistiky serveru
  reklama

Lubomír Chytrý, daňový poradce evidenční číslo 3625, nabízí své služby v následujících oblastech:
Zahradní 322, 679 72 Kunštát
Tel.: 607 773 607
Email: chytry.lubomir@tiscali.cz
nabízí následující služby:
- daňové poradenství
- zpracování daňových přiznání a hlášení
- daňové kontroly, jejich příprava a minimalizace vzniklých pokut a penále
- zastupování při jednáních se správcem daně
- vedení účetnictví
- poradenství v oblasti účetnictví
- zpracování mzdové agendy

 

Článek o obchvatu v Rovnosti z 10.11.2004

Za několik málo let už možná nebudou muset řidiči jedoucí po silnici první třídy číslo devatenáct projíždět Kunštátem.


Za několik málo let už možná nebudou muset řidiči jedoucí po silnici první třídy číslo devatenáct projíždět Kunštátem. V souvislosti se zvětšením provozu a výstavbou rychlostní komunikace R43 se totiž počítá i se silničním obchvatem města. V současné době jsou známé dvě možné trasy obchvatu. Ten by měl vyrůst během příštích asi deseti let. Podmínkou ovšem je souhlasné stanovisko vedení města. "Toto rozhodnutí chceme udělat společně s občany, proto jsme vyvěsili plány obchvatu a stanovisko přijme po diskusi s občany zastupitelstvo města na svém nejbližším zasedání, vysvětlil starosta Kunštátu Lumír Krampl. Jak říká, město zajímá pohled veřejnosti, protože případná výstavba by se dotkla spousty lidí. Rozhodnutí padne pětadvacátého listopadu. Pokud ke stavbě dojde, obě varianty obchvatu jsou až na malé odlišnosti takřka totožné. Při cestě z Boskovic by řidiči ze stávající silnice sjeli už před jeho místní částí Újezd. Trasa by pak vedla většinou poli, v blízkosti zámeckého parku a na stávající silnici by se napojila až za další místní částí, a sice Sychotínem. Kvůli asi čtyřem kilometrům silnice by město muselo změnit územní plán a nevyhnulo by se i případné demolici některých domů v Sychotíně. "Pokud bych měl říci svůj vlastní názor, tak bych raději opravil stávající silnici a vyřešil situaci na náměstí, než budoval silnici novou,"tvrdí starosta Krampl. Bojí se hlavně faktu, že by odklon dopravy měl na město ekonomické následky. "Řada lidí bydlících kolem stávající silnice bude určitě pro obchvat, rozdílný názor budou mít zřejmě obchodníci v centru města,"dodal starosta Krampl.

zdroj: Rovnost


   Komentáře k příspěvku
 
mSx4gBzofoZ (28.10.2013 07:12:42) corporate@kingswayhall.co.uk  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003447737069
0XyxUCOhY
   Mar 14, 2012 3:49 pm sama2 ya itoq dan ayu uda have fun bareng kita kimeran,, siapp semoga awet ya kalian, *hadus nam kec igal heg :p
 
Petr Pěta (23.11.2004 01:45:21) strom@wo.cz  http://stromy.gdi.cz
Jsem pro obchvat, ale ...
   Autor: Ing. Petr Pěta, podnikatel, ošetřování stromů, výsadby, rizikové kácení, předseda základní organizace Strany Zelených v Kunštátě ... ale o to teď nejde! Stručné argumenty proč jsem pro, uvedu za chvilku. Ale o co tedy jde? Stát nabízí prostřednictvím ředitelství silnic a dálnic ČR městu Kunštát 1-2 miliony Kč na zpracování kvalitní studie, kudy přesně by mohl někdy v budoucnu obchvat vést, až budeme mít provozu přes náměstí všichni plné zuby. Všechny naše současné argumenty a připomínky patří do této studie. Pokud tuto studii budeme (za státní peníze) mít, můžeme případnému obchvatu rezervovat místo v územním plánu (ale také nemusíme) a později studii můžeme (ale také nemusíme) použít. Pokud však teď možnost zpracování studie zmaříme a promeškáme, už ji mít asi nebudeme, nebudeme na ni mít ani peníze, v konečném důsledku si můžeme možnost nějakého obchvatu zablokovat navždy. Krátce: Teď jde o studii, ne o obchvat. Pokud bude studie, budeme mít možnost volby, obchvat ano, či ne. Pokud studii mít nebudeme, máme zvoleno: Obchvat nebude. Žádný. Ani kdybychom později všichni do posledního, přišli na to, že ochvat vlastně chceme a nutně potřebujeme. Proč jsem pro obchvat, za jakých podmínek a jaké vidím jeho negativní stránky: Pro: - Mám rád malebná tichá a čistá náměstí, na která jezdí místní, když tam něco potřebují, ale jinak tam lidé chodí spíš pěšky, je pro ně potěšením zastavit se u stánku, posedět u kašny, cukrárny, nebo v zahrádce restaurace. Prostě náměstí, na kterém je příjemné pobýt, kde člověk nemusí mít strach, že jeden neopatrný krok bude jeho poslední. Za tímto klidem jsem kdysi utekl z města. - Marně jsem se snažil prosadit semafor na přechodu před školou. Obchvat by ale bezpečnost dětí zvýšil mnohonásobně víc, než nějaký semafor. - Chodník, nenápadně se zužující po obou stranách vozovky na šířku pouhého obrubníku, je prostě zákeřný. Máme z náměstí výpadovku na Brno a Boskovice průvlakem, kde při zachování lidských práv (aspoň na život), byť jen chodníčky na míjení dvou kočárků, by zbyl pro auta jeden pruh pro oba směry. Je to místo na opatrné protáhnutí se místních řidičů. Je to místo, kde jsem na vlastní oči viděl, jak místní dítě na kole o vlásek uniklo smrti pod koly automobilu. - Do budoucna, řekněme za 20 let, to bez obchvatu tak jako tak nepůjde. Jenže, pokud s ním v plánech nebudeme počítat již dnes, jeho realizace bude citelně bolestnější. - Životní prostředí je prostředí pro život. Umím si představit obchvat postavený tak, že by životní prostředí v Kunštátě zlepšil. Pokud bychom dbali důsledně na dodržení následujících podmínek: Podmínky: - Nesmí být jediný obyvatel Kunštátu, který by se stavbou obchvatu cítil převálcován. Nechtějme zlepšit své životní prostředí tím, že jej zničíme jinému. Přesvědčovat můžeme, ale jedině nabídkou něčeho lepšího. Pro mne osobně by byl např. dům pod mostem neobyvatelný. Uvěřme to těm dotyčným, respektujme je, nabídněme jim lepší dům na lepším místě a nezáviďme jim pak. Cena jejich nového domu stejně bude proti ceně silnice zanedbatelná. Respektujme, že vyrvat své kořeny a odejít, byť do lepšího, je oběť pro dobro ostatních, pro mnohé penězi nezaplatitelná. - Stavba musí respektovat cenné přírodní a krajinné prvky i prostředí v nich žijících živočichů. Např. z tohoto pohledu, tunel je šetrnější, než most, most je šetrnější, než násep, ale i násep má šetrnější variantu, když má napříč tunýlky umožňující migraci živočichů mezi územími oddělenými náspem. - Obytné domy i cenná území musí být obcházena v maximální vzdálenosti, silnicí zapuštěné do terénu, kryto proti hluku bariérami husté zeleně, které by měly být vysazovány ve značném předstihu, vše musí být technicky dotaženo tak, aby obchvat byl skutečně tím nejmenším zlem, které automobilová doprava našemu prostředí k životu nevyhnutně způsobí. - Musíme si zajistit smluvní záruky, že nebude v rámci úspor nikde použito nějaké nouzové řešení, nerespektující podmínky, za kterých byl každým občanem vydán souhlas ke stavbě obchvatu. Negativní stránky: - I při sebelépe zrealizovaném obchvatu vždy dojde k určitému poškození cenných přírodních a památkových zón. (Např. pokud nebude možné vyhnout se údolní nivě kolem zámecké obory) - I při citlivém vyjednávání podpory a souhlasu každého občana vždy dojde k poškození nějakých soukromých zájmů, nebo k poškození životního prostředí nějaké menšiny. Kompenzace se jim nemusí zdát dostatečná a nelze zcela objektivně posoudit míru oprávněných požadavků. - Mohou se objevit i další negativní dopady, které předem nikdo neodhadne. Ty se však pochopitelně mohou objevit i v nulové variantě, mohou později nastat další negativní dopady toho, že bychom obchvat nepostavili. Závěr: 1) Podle mého osobního názoru pozitivní stránky obchvatu po podrobnějším zkoumání a zvažování budou stále převažovat nad negativními. Ale nepředbíhejme ! (viz dále) 2) Na žádné podrobné zkoumání nemáme v této chvíli čas. Pro zodpovědné rozhodnutí, jestli ANO, nebo NE, nám všem chybí dostatek objektivních informací. 3) Čas i potřebné informace můžeme získat, pokud se teď vyslovíme pro dokončení studie. V ní budeme mít šanci hledat tu nejlepší variantu, k ní můžeme zpracovat posudek dopadů na životní prostředí, s ní se můžeme pokusit dohodnout se všemi dotčenými spoluobčany a na základě těchto znalostí a zkušeností můžeme zodpovědně provést konečné rozhodnutí, třeba místním referendem, po mnoha besedách a jednáních. 4) Říct NE nyní, znamená říct NE nezávazné studii, která nám může všechny potřebné informace poskytnout. Znamenalo by to říct NE možnosti další volby. 5) Podle mne, říct NE už teď, je možné jen v případě nepochopení celé této situace. Upřímně děkuji za trpělivost tomu, kdo se dočetl až sem :-) Ing. Petr Pěta Hliníky 480, Kunštát tel: 603 781 021 pl+fax: 516 462 175 E-mail: strom@wo.cz http:/stromy.gdi.cz
 
Ladislav Dostál (21.11.2004 04:33:40) cklados@quick.cz  http://
Život nade vše!
   Vážení spoluobčané, žiji tady 30 roků, učím 20, mnoho let jsem věnoval Kunštátsku jako člen zastupitelstva, různých komisí, výborů ve sportovních klubech i jako jejich předseda. Pro vaši informovanost jsem několik roků tvořil zdarma Kunštátské noviny, pro děti jsem vytvořil vlastní kunštátskou regionální učebnici. Na Kunštátu, jeho okolí a přírodě mi opravdu záleží. Je nutné se však dívat na problematiku obchvatu města očima člověka, který nežije v 19. ani 20. století, ale na začátku století 21.! Vývoj civilizace nelze bohužel, nebo bohudík, zastavit. Klidová oblast Halasovo Kunštátsko byla vyhlášena před čtvrt stoletím. Zkuste se zamyslet, kolik projelo automobilů centrem městysu tenkrát, kolik projíždí městem nyní a kolik asi bude projíždět v době případného dokončení obchvatu, tedy někdy za deset let. Jen zázrakem za poslední desetiletí došlo na kunštátských ulicích k tak málo smrtelným úrazům. Ti, kteří upřednostňují zachování krajiny před ochranou životů kunštátských občanů by jistě změnili svůj názor, kdyby jejich dítě skončilo nedaleko školy pod koly projíždějících kamionů, kdyby se jejich ženy nevrátily z každodenního nákupu nebo by špatně dopadla jejich procházka po kunštátském rynku, ale i v Újezdě či Sychotíně. Názor z novin, že bude Kunštát odříznut od světa není na místě. Těch třicet tisíc turistů ročně, co pojedou do jeskyní, a bude-li opět zpřístupněn zámek, po kladném jednání představitelů obce s uživateli, tak i tam, centrem města budou muset projet. Pak i těch pár podnikatelů, co tady ještě zbylo, bude mít vyhráno. Ti, co o kulturu, keramiku či sport mít zájem nebudou a jen převážejí lidi a zboží sem a tam, nebo jen jedou odněkud někam, nechť si klidně naše město míjí. Od nich na novém obchvatu města nebude hrozit, že pod jejich koly zůstane život někoho, kdo šel jen do práce, ze školy či kostela, zasportovat si nebo za zábavou do cukráren, hospůdek a mnoha restarací současných a třeba nově zřízených na náměstí i mimo něj. Podnikám v oblasti cestovního ruchu 15 roků, projel jsem mnoho krásných evropských míst. Obchvaty existují samozřejmě u velkých měst, ale také u menších a malých. A to v úžasné norské přírodě, ve Francii, Rakousku, Toskánsku i jinde. Nakonec nemusíme jezdit tak daleko-nedávno jsem sjížděl z obchvatu Černé Hory do centra a byl jsem mile překvapen.Zastavte se tam taky! Má-li obec schopné zastupitele a podnikatele, má-li turistovi co nabídnout, jsou-li dobře označeny sjezdy do centra, určitě se tam návštěvníci rádi zastaví a pustí jim nějakou tu korunu, v té době, kdy to bude aktuální už možná euro. Tak nechcete-li být potencionálními nebožtíky v kunštátské dopravní události, chcete-li mít ve městě klid a čistší vzduch, vaše rozhodnutí musí být jasné. Říkáte-li, že vás se to už netýká, tak myslete alespoň na svoje děti, vnuky, pravnuky, ..... , protože situace na silnicích se nezhoršuje rok od roku, ale měsíc od měsíce. A zhoršovat se bude i nadále. Zatím zemře na silnicích "jen" 1300 lidí ročně. Ladislav Dostál
 
přidej komentář


  novinky
E-shop zaměřený na stříbro a stříbrné šperky, nabízíme také ocelové šperky a bižuterii. Stříbro, ocel, bižuterie a minerály. Stříbrné prsteny, řetízky, náramky, naušnice, přívěsky, náhrdelníky, celé dárkové soupravy a další stříbrné šperky


  městský úřad
Městský úřad Kunštát,
nám. Krále Jiřího 106, 679 72,
tel.: 516 462 343,
fax.: 516 462 172
oficiální www města
úřední deska  nejnovější v diskuzi
brandssolution.co.uk - 146.185.223.71 - Online usa cheap, purchase generic in canada and generic for sale australia, for sale in usa except buying cheap online. How to get without insurance also online australia, canada price and buy uk despite pills order online.
Více naleznete zde  nové témata v diskuzi
(1) ddcqdea - OgOQcXVyasCX
(0) Fbk Predators Kunštát - 5.ročník florbaloveho turnaje v Kunštatě 10.12.2016 tak příď podpořit náš tým
(1) Jan - kustatska historie
(0) pavluska - Jan Tenora: D?jiny m?ste?ka Kunštátu online!
Více naleznete zde  předpověď počasí
  
více zde ...  zajímavé odkazy
Jeskyně Blanických rytířů
Obce Nýrov
Vše o silnicích
Dopravní spojení v ČR
Hledej obce
Počasí v ČR
Řeky v ČR
Živnostenský rejstřík
Google - hledání v internetu
Krajska správa
Dovolená na poslední chvíli
Tvorba www stránek
Pronájem e-shopů

Copyright 2003 - 2004 Kunstat.cz & Kunstat.net Všechna práva vyhrazena by Kunstat.cz. Optimalizováno pro MS Internet Explorer 6.xx.
Dopuručené rozlišení 1024x758 bodů a více. Vytvořil Pavel Simon & Zbyněk Velecký.