Dnes je 21.01.2018
Warning: include(svatek.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'svatek.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97
registrace / login
  úvodní strana
  základní údaje 
  městský úřad 
  zdravotnictví 
  literární osobnosti 
  kultura 
  kunštátský zpravodaj 
  vyhlášky 
  sportovní akce 
  historie města 
  křížky na Kunštátsku 
  historie hrnčířství 
  hrnčířský jarmark 
  fotogalerie 
  kniha návštěv 
  diskuzní fórum 
  inzertní anonce ZDARMA
  vaše fotografie 
  přidej fotografii 
  registrace
  ztráta hesla 
  amatérské fotografie !
  napsali onás
  hasiči SDH Sychotín
  právní služby
  služby / firmy
  úřední deska
  pochod krále Jiřího 2010 


  nabízím ... 
-> Hleda se vycepni do ujezdske hospody . Více zde ...  anketní otázka
Co říkáte na skladbu programu 20. ročníku Jarmarku
Nejlepší v historii (3862)

Výborná (2616)

Jde to (2684)

Dobrá (2600)

Nic moc (2594)

Špatná (2591)

Nejhorší v historii (6017)


Celkem hlasů: 22960
Datum: 10.09.2012
výsledky starších anket


  vaše fotografie
Krutost největší:)

známka (5.50)
hodnoť další fotografie  statistiky serveru
  reklama

Lubomír Chytrý, daňový poradce evidenční číslo 3625, nabízí své služby v následujících oblastech:
Zahradní 322, 679 72 Kunštát
Tel.: 607 773 607
Email: chytry.lubomir@tiscali.cz
nabízí následující služby:
- daňové poradenství
- zpracování daňových přiznání a hlášení
- daňové kontroly, jejich příprava a minimalizace vzniklých pokut a penále
- zastupování při jednáních se správcem daně
- vedení účetnictví
- poradenství v oblasti účetnictví
- zpracování mzdové agendy

 

BRILANTNÍ FAUX PAS..

Přijal jsem pozvání kunštátského starosty a ve čtvrtek 6. dubna 2006 se zúčastnil veřejného zasedání Městského zastupitelstva, které se konalo ve velké zasedací síni MÚ od 17 hodin. Marek Lepka


Brilantní faux pas...
Přijal jsem pozvání kunštátského starosty a ve čtvrtek 6. dubna 2006 se zúčastnil veřejného zasedání Městského zastupitelstva, které se konalo ve velké zasedací síni MÚ od 17 hodin. Na tomto setkání bylo krom čtrnácti zastupitelů, zapisovatelky a dalších dvou pracovníků MÚ přítomno asi pět občanů našeho města a dva externí hosté. Nebudu se podrobně zabývat otázkami, jež byly předmětem jednání, neboť oficiální zápis bude k náhlédnutí v nástěnce před MÚ. Jako nezávislého pozorovatele mne však zaujaly dvě věci, které samotným zastupitelům možná nepřišly nikterak zvláštní.
První postřeh se týká angažovanosti a připravenosti našich konšelů při projednávání důležitých otázek. Během dvou hodin, po které jsem byl rozpravě přítomen, projevili aktivní přístup pouze místostarosta Všianský a zastupitelé Šafář, Sojka a Pavlů. Ostatní víceméně mlčeli anebo jen sem tam něco prohodili. Co se týká odborného vhledu do problematiky a připravených materiálů, zdálo se, že pouze výše zmínění věděli, o čem je řeč (mluvilo se mimo jiné o projektu kanalizace v Kunštátě či o potřebě promyšlené koncepce při údržbě komunikací v našem městě).
Druhý postřeh se vztahuje ke koncertu špičkového houslisty Jaroslava Svěceného, jež se v rámci Hudebních slavností Jihomoravského kraje a kraje Vysočina konal v našem kostele v sobotu 1. dubna 2006.
Od zastupitelů jsem se totiž dozvěděl, že tomuto umělci nebyl za vystoupení vyplacen dohodnutý honorář. Starosta města se mu v dopise prý sice omluvil, leč s vysvětlením, že Kunštát nemá doposud schválený rozpočet, a proto musí pan Svěcený posečkat, až k tomuto aktu dojde. Nechce se mi věřit, že je tohle vůbec možné, vždyť se jedná o umělce evropského formátu, který k nám jen tak zase nezavítá. Vymlouvat se na nehotový rozpočet je tristní a naprosto neopodstatněné. Sehnat 17 tisíc lze mnoha způsoby třeba během hodiny, ovšem za předpokladu, že na tom člověku záleží. Je to velmi trapná ostuda pro celé město. Možná se nad touto příhodou pan Svěcený s nadhledem usměje, ale také si může říci, že v Kunštátě jsou „vesničtí burani“, kteří nevědí, co se sluší a patří a svým kolegům návštěvu Kunštátu zřejmě nedoporučí. Výše zmíněný způsob jednání vypovídá o tom, že starostovi nezáleží na dobrém jménu města, v jehož čele stojí a to je na celé epizodě nejsmutnější.

Marek Lepka


   Komentáře k příspěvku
 
Andrea (30.04.2006 07:59:41) ja@seznam.cz  http://

   Fascinuje mě, jak se paní Strejčková vyjádřila k tomuto článku. Svoje sliby splnila, sice po delší odmlce, ale splnila. Kde jsou ty zlaté časy komunismu, kdy se veškeré přednesy, články a vyjádření číslovalo ... 1. 2. 3. ... že?
 
Marek Lepka (12.04.2006 06:59:09) lepkam@centrum.cz  http://
Odpověď na výtky paní Strejčkové
   Rád bych na tomto místě znovu zdůraznil, že můj článek Brilantní faux pas… byl výhradně reflexí nad veřejným zasedáním ZM, jež se konalo 6. dubna 2006. Jinými slovy - komentoval jsem pouze to, co při tomto jednání vyšlo najevo z úst pana starosty a několika dalších zastupitelů. Nic víc. Například o paní Strejčkové zde nepadlo jediné slovo. Za seriózní bych považoval, kdyby Radnice na svých stránkách můj článek zveřejnila. Případný čtenář nechť sám posoudí, zda je replika paní Strejčkové relevantní a zda se skutečně týká obsahu mého článku. Já sám se domnívám, že tomu tak není. A nyní několik vět k reakci paní Strejčkové (najdete ji na www.kunstat-mesto.cz): Ad 1. Ve svém článku jsem vůbec netvrdil, že by pan Svěcený neměl dostat svůj dohodnutý honorář. „Pouze“ jsem se pozastavil nad argumenty („nemáme schválený rozpočet“), kterými pan starosta zdůvodnil prodlení této výplaty. Ad 2. Paní Strejčková na jednu stranu tvrdí, že město Kunštát se finančně podílí na uhrazení desetitísícového hononáře, avšak jedním dechem dodává, že toto podílení se bude – dle slov sdělených jí starostou - teprve projednáváno po schválení rozpočtu. S jistým podílem Kunštátu tedy a priori počítala a divím se, že ji starostova slova přinejmenším neznepokojila. Ad 3. Ve svém článku jsem také jakkoli nezpochybňoval přátelský vztah paní Strejčkové s panem Svěceným – už z toho důvodu, že jsem se o paní Strejčkové nezmiňoval vůbec. Nezpochybnil jsem ani to, že pan Svěcený vystupoval na všech minulých ročnících festivalu, a že tomu tak bude i nadále. To mne naopak velmi těší. Ano, napsal jsem sice souvětí s větou: „… který (pan Svěcený) k nám jen tak zase nezavítá“, nicméně z kontextu je zřejmé, že případným důvodem nezavítání pana Svěceného do Kunštátu zde není míněno jeho zanevření na naše město, ale jeho věhlas a popularita, díky kterým je takříkajíc „na roztrhání“.Jsou jistě desítky dalších měst, která na návštěvu Mistra čekají a lze těžko předpokládat, že jej tu znovu přivítáme hned za rok či dva. Ad 4. Spojení „vesničtí burani“ posouvá paní Strejčková opět do jiné souvislosti, než v jaké jsem je uvedl já ve svém článku, a sice do souvislosti s koncertem v kostele a s vystoupením dětí. Koncertu jsem se zúčastnil a vím, že pan Svěcený byl spokojen a mile překvapen, a že nebyl žádný důvod, proč by se při či bezprostředně po něm na někoho hněval. To snad nemusí paní Strejčková připomínat. Já jsem ale poukazoval na skutečnost – po kolikáte už to opakuji! – kdy je panu Svěcenému či jeho manažerce sdělováno, že Radnice nemá momentálně na honorář peníze, poněvadž není schválený rozpočet. To jsou snad interní problémy města, kterými není vhodné vzácné hosty v Kunštátě obtěžovat. Jedná-li se o nevelkou částku, pak teprve ne. Pakliže ano, opravdu se nabízí říci – pan Svěcený si to bohudíky ani nepomyslel – že se jedná o neomalené, neřku-li „buranské“ chování. Ad 5. Netýká se mého článku. Závěrem podotýkám, že mne velmi mrzí, cítí-li se paní Strejčková být mým článkem poškozena. Neměl jsem vůbec k úmyslu kohokoliv poškozovat nebo urážet, pouze jsem konstatoval, že určitý způsob jednání neprospívá dobrému jménu našeho města. A napsal jsem to na základě informací, jež byly dány na veřejném zasedání ZM přítomným občanům k dispozici.
 
Petr Sojka (11.04.2006 06:25:28) sojka@kunstat.cz  http://

   Bohužel musím reagovat na komentář paní Strejčkové. Zřejmě si špatně článek Marka Lepky přečetla nebo vyložila. Jako zastupitel, který se zúčastnil schůze ZM dne 6. 4. 2006, musím potvrdit, že nás starosta Lumír Krampl informoval o tom, že nemůže zaplatit 17 tisíc panu Svěcenému bez schváleného rozpočtu a že se mu písemně omluvil. To co Marek Lepka napsal, je čistá pravda, a stejně jako jeho i mě to značně pobouřilo, a své jsem si k tomu řekl. Pokud se to paní Strejčkové rovněž nelíbí, pak vůbec nechápu, proč se zlobí na Marka Lepku a ne na Lumíra Krampla. Je tomu ale přesně naopak, a tak se její vyjádření z nepochopitelných důvodů můžeme dočíst na stránkách Města Kunštát, které jsou ve správě radnice! Asi už opravdu žijeme v Kocourkově.
 
Pavel Šimon (10.04.2006 05:42:40) psimon@kunstat.cz  http://
Proč?
   Co by majitel domény a správce těchto stran, musím odpovědět na tento příspěvek. Paní Strejčková! Chápu a rozumím tomu, že jste v nějakém nesouhlasu s výše napsaným příspěvkem, ale opravdu nechápu co předvádíte tím, že na diskuzi budete reagovat jedině na oficialních stránkách? To se přiznám považuju za velice zvláštní. a vůbec potom nechápu vaši reakci v těchto připomínkách.
 
Miroslava Strejčková (10.04.2006 02:56:03) mirka.strejckova@seznam.cz  http://
Neuvěřitelné!!!!
   Vážený pane Lepko, váš příspěvek BRILANTNÍ FAUX PAS.. se mi zdá neuvěřitelný!!! Ráda na tento článek - či spíše část ohledně koncertu pana Svěceného zareaguji, ale na oficiálních web. stránkách Kunštátu (www.kunstat-mesto.cz). Váš článek bych nejraději přejmenovala na BRILANTNÍ FAUX PAS PANA MARKA LEPKA! Více se dozvíte na www.kunstat-mesto.cz. Miroslava Strejčková, pořadatelka festivalu Hudební slavnosti (pořadatelka koncertu pana Jaroslava Svěceného 1. dubna 2006 v Kunštátě).
 
přidej komentář


  novinky
E-shop zaměřený na stříbro a stříbrné šperky, nabízíme také ocelové šperky a bižuterii. Stříbro, ocel, bižuterie a minerály. Stříbrné prsteny, řetízky, náramky, naušnice, přívěsky, náhrdelníky, celé dárkové soupravy a další stříbrné šperky


  městský úřad
Městský úřad Kunštát,
nám. Krále Jiřího 106, 679 72,
tel.: 516 462 343,
fax.: 516 462 172
oficiální www města
úřední deska  nejnovější v diskuzi
brandssolution.co.uk - 146.185.223.71 - Online usa cheap, purchase generic in canada and generic for sale australia, for sale in usa except buying cheap online. How to get without insurance also online australia, canada price and buy uk despite pills order online.
Více naleznete zde  nové témata v diskuzi
(1) ddcqdea - OgOQcXVyasCX
(0) Fbk Predators Kunštát - 5.ročník florbaloveho turnaje v Kunštatě 10.12.2016 tak příď podpořit náš tým
(1) Jan - kustatska historie
(0) pavluska - Jan Tenora: D?jiny m?ste?ka Kunštátu online!
Více naleznete zde  předpověď počasí
  
více zde ...  zajímavé odkazy
Jeskyně Blanických rytířů
Obce Nýrov
Vše o silnicích
Dopravní spojení v ČR
Hledej obce
Počasí v ČR
Řeky v ČR
Živnostenský rejstřík
Google - hledání v internetu
Krajska správa
Dovolená na poslední chvíli
Tvorba www stránek
Pronájem e-shopů

Copyright 2003 - 2004 Kunstat.cz & Kunstat.net Všechna práva vyhrazena by Kunstat.cz. Optimalizováno pro MS Internet Explorer 6.xx.
Dopuručené rozlišení 1024x758 bodů a více. Vytvořil Pavel Simon & Zbyněk Velecký.