Dnes je 21.01.2018
Warning: include(svatek.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'svatek.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97
registrace / login
  úvodní strana
  základní údaje 
  městský úřad 
  zdravotnictví 
  literární osobnosti 
  kultura 
  kunštátský zpravodaj 
  vyhlášky 
  sportovní akce 
  historie města 
  křížky na Kunštátsku 
  historie hrnčířství 
  hrnčířský jarmark 
  fotogalerie 
  kniha návštěv 
  diskuzní fórum 
  inzertní anonce ZDARMA
  vaše fotografie 
  přidej fotografii 
  registrace
  ztráta hesla 
  amatérské fotografie !
  napsali onás
  hasiči SDH Sychotín
  právní služby
  služby / firmy
  úřední deska
  pochod krále Jiřího 2010 


  nabízím ... 
-> Hleda se vycepni do ujezdske hospody . Více zde ...  anketní otázka
Co říkáte na skladbu programu 20. ročníku Jarmarku
Nejlepší v historii (3862)

Výborná (2616)

Jde to (2684)

Dobrá (2600)

Nic moc (2594)

Špatná (2592)

Nejhorší v historii (6017)


Celkem hlasů: 22961
Datum: 10.09.2012
výsledky starších anket


  vaše fotografie
FBK Predators Kunštát

známka (5.53)
hodnoť další fotografie  statistiky serveru
  reklama

Lubomír Chytrý, daňový poradce evidenční číslo 3625, nabízí své služby v následujících oblastech:
Zahradní 322, 679 72 Kunštát
Tel.: 607 773 607
Email: chytry.lubomir@tiscali.cz
nabízí následující služby:
- daňové poradenství
- zpracování daňových přiznání a hlášení
- daňové kontroly, jejich příprava a minimalizace vzniklých pokut a penále
- zastupování při jednáních se správcem daně
- vedení účetnictví
- poradenství v oblasti účetnictví
- zpracování mzdové agendy

 

Kunštátské informace 8/2003

Kunštátské
informace
8 / 2003 8. ročník
www.kunstat.com e-mail: mu@kunstat.com

Informace z jednání Rady města (RM) - vybrané části

7.7.2003
RM projednala:
- Postup prací na rekonstrukci domu č.p. 105 na knihovnu a informační středisko.
- Postup prací na rekonstrukci stravovacího zařízení v MŠ.
- Závěry z místního šetření ohledně zpevnění komunikace mezi bytovými domy na ulici Nová.
- Postup prací na dokončení fotbalových kabin, opravě sociálního zařízení na Prádle.
- Žádost adresovanou ministerstvu obrany o navrácení Jelínkovy chaty do vlastnictví města.
- Záměr firmy KORA na těžbu písku a zásypového materiálu v lokalitě Kopanina.

RM schválila:
- Příspěvek na činnost oddílu malé kopané Újezd.
- Opravu omítky a fasády na kapli v Sychotíně.
- Vybudování oplocení přístřešku u tenisových kurtů.
- Příspěvek SDH Újezd na zajištění oslav 80. výročí založení.
- Provedení vazeb na lípě u Houdkových v Sychotíně.
- Rozšíření úřední desky u MěÚ.

21.7.2003
RM projednala:
- Zápis z kontrolního dne na prováděnou rekonstrukci domu č.p. 105 na knihovnu a inf. středisko.
- Zápis z povodňové hlídky toků Petrůvka, Sychotínský potok a Úmoří.
- Zápis z kontrolního dne dokončovacích prací na fotbalových kabinách.
- Postup prací na pročištění přívodu užitkové vody do koupaliště.
- Zprávu z kontroly kvality pitné vody v Újezdě.
- Vyhodnocení rozpočtu města za 1. pol. včetně závazků a pohledávek.
- Výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem (penzion, MŠ, ZŠ) za 1. pol.
- Žádost o pronájem bytu v KD.

RM schválila:
- Provedení úprav na sociálním zařízení restaurace KD v souladu s požadavky platných vyhlášek.
- Podání podnětu na zařazení nové autobusové linky pro zlepšení dopravní obslužnosti na lince Kunštát - Brno v době 9.00 - 11.00 hod. Dopravu bude zajišťovat BODOS Boskovice.

RM vyslovila uznání a poděkování:
- SDH Sychotín za vzornou reprezentaci města na mistrovství republiky v požárním sportu.
- SDH Újezd za přípravu a organizaci 80. výročí založení sboru.
- Motokrosovému klubu města Kunštát za organizaci závodu na trati v Rudce a za dosahované výsledky.


Informace MěÚ:
Na základě veřejnoprávní smlouvy mezi městem Boskovice a městem Kunštát budou orgány města Boskovice vykonávat namísto orgánů města Kunštát přenesenou působnost v oblasti přestupků, a to:
- rozhodování o přestupcích a ukládání pokut v řízení o
přestupcích
- proti pořádku ve státní správě a samosprávě
- proti veřejnému pořádku
- proti občanskému soužití
- proti majetku
Z uvedeného vyplývá, že přestupky nadále nebude řešit trestní komise města Kunštát, ale orgány města Boskovice.

Přípravy XI. hrnčířského jarmarku vrcholí. Zájemci o pořadatelskou činnost ve dnech 19. - 21. září 2003 se mohou přihlásit od 1.9. 2003 u p. Štěrby nebo p. Šimona na MěÚ v Kunštátě. Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci. -taj-

Dovolujeme si Vám poskytnout několik stručných informací ze zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách.
Matrika je státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí. Matriční zápisy jsou prováděny stále stejně, tj. rukopisně do předem svázaných knih. Od roku 2004 budou zápisy prováděny souběžně i pomocí výpočetní techniky. Do matr. knih zapisujeme události podle místa, kde matriční událost nastala. To znamená, uzavře-li občan z Kunštátu sňatek v Olomouci, tamější úřad sňatek zapíše a vystaví oddací list. Zemře-li občan z Kunštátu v Drnovicích, zápis do matriky provede a úmrtní list vydá OÚ Lysice, kam obec Drnovice patří.
Pro případ, že matriční událost nastane v cizině, je pro celou ČR vedena pouze jedna matrika (zvláštní) v Brně.
Prvopis matričního dokladu je vydán zdarma. Za vystavení kopie zaplatí žadatel 50,- Kč.
Matriční knihy zůstanou uloženy po provedení posledního zápisu u matričního úřadu: kniha narození po dobu 100 let, kniha manželství po dobu 75 let, kniha úmrtí po dobu 75 let.
Do matričního obvodu MěÚ Kunštát patří: Kunštát (Hluboké u Kunštátu, Rudka, Sychotín, Touboř, Újezd), Makov, Nýrov, Petrov, Rozseč nad Kunštátem, Sulíkov, Vřesice, Zbraslavec. -mat-


Ředitelství ZŠ v Kunštátě připomíná svým žákům, že nový školní rok bude zahájen v pondělí 1.9.2003.
Nové prvňáčky přivítáme i s jejich rodiči.
Kancelář školy začne pracovat v pondělí 25.8.2003.
První schůzka třídních učitelů s rodiči bude v pondělí 8.9.2003 odpoledne. Žákům i rodičům přejeme příjemnou druhou polovinu prázdnin.

Benátská noc v Rudce
Pátek 22. srpna 2003 ve 20.00 hod.
Program:
21.00 - vystoupení skupiny
Pangea-The Beatles Revival Band, Šumperk
22.00 - velký ohňostroj
23.00 - striptýz dámský i pánský
24.00 - slosování vstupenek - 6 vylosovaným dobijeme
kredit - 1. cena kredit za 1000 Kč
Hraje skupina KREYN.
Areál výletiště bude vyzdoben historickými loučemi a barevným osvětlením. Vstupné 80,- Kč.
Bohuslavové a Sandry mají svátek - dárek od nás
VSTUP ZDARMA !

Velká kunštátská stopovaná podruhé

Milé děti, rozverná mládeži a vážení dospěláci.
V sobotu 30.8. 2003 pro Vás i nás opět připravujeme „velkou kunštátskou stopovanou“.
Co Vás čeká a nemine ?
Dobrodružná trasa - „cestou i necestou“ - (i pro rodiče s ratolestmi v kočárku, myslíme na Vás a cestu připravíme tak, abyste nemuseli létat).
Veselé, soutěživé i ducha povzbuzující hry na koupališti, oheň, kytara, zpěv.
Občerstvení v areálu - limo, pivo, makrely a steaky.
Speciální odměna pro nejstaršího účastníka naší “cesty necesty“ a samozřejmě odměny pro všechny.
A také překvapení a legrace a pohoda a oddych a kamarádi...
Začátek je ve 13.00 na koupališti.
Vstup na „cestu necestu“ do 18 let 20,- Kč,
pro dospěláky 5,- Kč.
Srdečně zveme a těšíme se, my, co rádi smějeme se.
Děti a rodiče z relaxačně-pohybového kroužku.
Před novou sezonou 2003-2004
Fotbalový klub FC BEST Kunštát vstupuje do nové fotbalové sezony opět se všemi mužstvy - dvě mužstva mužů, dorost, dvě mužstva žáků a přípravka. V I. mužstvu po sestupu z krajského přeboru došlo k několika změnám v hráčském kádru - bylo ukončeno hostování hráčů z Boskovic a kádr byl doplněn o vlastní odchovance z dorostu. Z hostování v Letovicích se vrátil Ondřej Hruška, byl uskutečněn definitivní přestup Vladimíra Němce, na opakovaný přestup přišel Petr Životský.
Trénování I. mužstva se ujal jako hlavní trenér náš bývalý dlouholetý hráč Lubomír Richtr a jeho asistenty se stali Miroslav Horák a Jindřich Záboj, který zároveň bude trenérem dorostu. I. A třída je náročnou soutěží, přesto ji chceme hrát bez cizích hráčů a budeme vsázet na vlastní odchovance z dorostu.
Na podzim letošního roku bude dokončena výstavba nových kabin. Celou výstavbu financuje MěÚ Kunštát. Jde o finančně náročnou akci a touto cestou chce klub poděkovat vedení města za zajištění stavby. Nové kabiny budou chloubou města a zkulturní sportovní prostředí klubu.
Fotbalový klub věří, že i po sestupu do nižší třídy budou diváci stále hojně navštěvovat mistrovská utkání všech mužstev a tímto i výbor klubu zve všechny na dobrou kopanou.

Program podzimu 2003:
neděle 10.8. 16.30 Moravský Krumlov venku
neděle 17.8. 16.30 Čebín doma
sobota 23.8. 16.30 Komín venku
neděle 31.8. 16.30 Miroslav doma
sobota 6.9. 16.30 Kuřim venku
neděle 14.9. 16.00 Ivančice doma
sobota 20.9. 16.00 Sparta Brno venku
neděle 28.9. 16.00 Šanov doma
sobota 4.10. 15.30 Novosedly venku
neděle 12.10. 15.30 Jevišovice doma
neděle 19.10. 15.00 Tasovice venku
sobota 25.10. 14.00 Rosice venku
neděle 2.11. 13.30 Veverská Bítýška doma
Výbor FC

Z kunštátské matriky:

Blahopřejeme rodičům k narození jejich dětí:
Karolína Novotná, Kunštát, Hliníky 236, nar. 23.5.2003
Tomáš Havlíček, Kunštát, Palackého 188, nar. 26.5.2003

Vše nejlepší, pevné zdraví a dobrou pohodu přejeme všem, kteří oslaví v měsíci srpnu své narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslaví 75 a více let.

Emilie Pelíšková, Kunštát 178
Věra Svobodová, Kunštát 472
Marie Bergauerová, Kunštát 434
Oldřich Janíček, Kunštát 172
Františka Kovářová, Újezd 23
Bohuslava Juránková, Sychotín 12
Marie Straková, Hluboké 43
Marie Kolářová, Touboř 10

Loučíme se s občany, kteří zemřeli:
Jiřina Vlasáková, Kunštát 472, nar. 1936, zemřela 26.6.2003
Josef Svoboda, Hluboké 45, nar. 1924, zemřel 26.6.2003
Anna Synková, Kunštát 194, nar. 1916, zemřela 9.7.2003
Marie Pešová, Kunštát 402, nar. 1954, zemřela 18.7.2003

Čest jejich památce !
-mat-
Sem Sem

Sem

Sem Sem Sem Sem


 
   Komentáře k příspěvku
přidej komentář


  novinky
E-shop zaměřený na stříbro a stříbrné šperky, nabízíme také ocelové šperky a bižuterii. Stříbro, ocel, bižuterie a minerály. Stříbrné prsteny, řetízky, náramky, naušnice, přívěsky, náhrdelníky, celé dárkové soupravy a další stříbrné šperky


  městský úřad
Městský úřad Kunštát,
nám. Krále Jiřího 106, 679 72,
tel.: 516 462 343,
fax.: 516 462 172
oficiální www města
úřední deska  nejnovější v diskuzi
brandssolution.co.uk - 146.185.223.71 - Online usa cheap, purchase generic in canada and generic for sale australia, for sale in usa except buying cheap online. How to get without insurance also online australia, canada price and buy uk despite pills order online.
Více naleznete zde  nové témata v diskuzi
(1) ddcqdea - OgOQcXVyasCX
(0) Fbk Predators Kunštát - 5.ročník florbaloveho turnaje v Kunštatě 10.12.2016 tak příď podpořit náš tým
(1) Jan - kustatska historie
(0) pavluska - Jan Tenora: D?jiny m?ste?ka Kunštátu online!
Více naleznete zde  předpověď počasí
  
více zde ...  zajímavé odkazy
Jeskyně Blanických rytířů
Obce Nýrov
Vše o silnicích
Dopravní spojení v ČR
Hledej obce
Počasí v ČR
Řeky v ČR
Živnostenský rejstřík
Google - hledání v internetu
Krajska správa
Dovolená na poslední chvíli
Tvorba www stránek
Pronájem e-shopů

Copyright 2003 - 2004 Kunstat.cz & Kunstat.net Všechna práva vyhrazena by Kunstat.cz. Optimalizováno pro MS Internet Explorer 6.xx.
Dopuručené rozlišení 1024x758 bodů a více. Vytvořil Pavel Simon & Zbyněk Velecký.