Dnes je 21.01.2018
Warning: include(svatek.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'svatek.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97
registrace / login
  úvodní strana
  základní údaje 
  městský úřad 
  zdravotnictví 
  literární osobnosti 
  kultura 
  kunštátský zpravodaj 
  vyhlášky 
  sportovní akce 
  historie města 
  křížky na Kunštátsku 
  historie hrnčířství 
  hrnčířský jarmark 
  fotogalerie 
  kniha návštěv 
  diskuzní fórum 
  inzertní anonce ZDARMA
  vaše fotografie 
  přidej fotografii 
  registrace
  ztráta hesla 
  amatérské fotografie !
  napsali onás
  hasiči SDH Sychotín
  právní služby
  služby / firmy
  úřední deska
  pochod krále Jiřího 2010 


  nabízím ... 
-> Hleda se vycepni do ujezdske hospody . Více zde ...  anketní otázka
Co říkáte na skladbu programu 20. ročníku Jarmarku
Nejlepší v historii (3862)

Výborná (2616)

Jde to (2684)

Dobrá (2600)

Nic moc (2594)

Špatná (2592)

Nejhorší v historii (6017)


Celkem hlasů: 22961
Datum: 10.09.2012
výsledky starších anket


  vaše fotografie
Bouřková

známka (5.52)
hodnoť další fotografie  statistiky serveru
  reklama

Lubomír Chytrý, daňový poradce evidenční číslo 3625, nabízí své služby v následujících oblastech:
Zahradní 322, 679 72 Kunštát
Tel.: 607 773 607
Email: chytry.lubomir@tiscali.cz
nabízí následující služby:
- daňové poradenství
- zpracování daňových přiznání a hlášení
- daňové kontroly, jejich příprava a minimalizace vzniklých pokut a penále
- zastupování při jednáních se správcem daně
- vedení účetnictví
- poradenství v oblasti účetnictví
- zpracování mzdové agendy

 

Kunštátské informace 9/2003

KUNŠTÁTSKÉ
INFORMACE
9/2003 8.ročník
www.kunstat.com e-mail:mu@kunstat.com
Informace z jednání Rady města - vybrané části
4.8.2003
RM projednala:
- Postup prací na rekonstrukci domu č.p. 105 na knihovnu a informač. středisko a stravovacího zařízení v MŠ.
- Urgenci zaslanou správci toku Lesy ČR na vyčištění potoka v Sychotíně.
- Termín zahájení oprav komunikací na ul. Nová a v Sychotíně.
- Postup prací na dokončení fotbalových kabin a přívodu vody do koupaliště.
- Návrh nájemní smlouvy na tenisový areál.
- Záměr na prodej pozemků p.č. 507, 508, 509 a 512/1 v
k. ú. Kunštát.
- Statistiku trestné činnosti ve městě Kunštát a místních částech za období 2000 - 1. čtvrtletí 2003.
- Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2003, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2001 na provoz systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
RM schválila:
- Umístění reklamy a poutače na prodejnu ZVERI-MIX.
- Vyvěšení záměru na prodej pozemku ve vlastnictví města p.č. 227 v k.ú. Rudka.
- Smlouvu o výpůjčce mezi městem Kunštát a ZŠ Kunštát na budovu a přilehlé pozemky.
- Smlouvu o výpůjčce mezi městem Kunštát a penzionem pro důchodce na budovu a přilehlé pozemky.

18.8.2003
RM projednala:
- Termíny kontrolních dnů na rekonstrukci knihovny a dokončení fotbalových kabin (21.8.2003).
- Převzetí domu č.p. 34 od Jihomoravského kraje do vlastnictví města.
- Rozbor nájemní smlouvy na sportovní halu zpracovaný předsedou finančního výboru.
- Zadání vypracování studie na rekonstrukci koupaliště.
- Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu pro zabezpečení sociálních služeb v penzionu na rok 2003 ve výši 350.000 Kč.
- Upozornění na černou skládku v prostoru pískovny v Rudce.
- Rozhodnutí hejtmana Jm kraje o vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů.
- Zápis z jednání sociální komise.
- Protokol z kontroly čerpání finančních prostředků poskytnutých na odstranění nákladů povodně v r. 2002 - bez závad.
RM schválila:
- Nájemní smlouvu na pronájem tenisového areálu.
- Návrh na způsob financování akcí, které nejsou zařazeny v rozpočtu.
- Vypracování žádosti na dotaci ze státního rozpočtu na rozšíření místního rozhlasu do místních částí Rudka, Touboř, Hluboké.
- Finanční příspěvek na prezentaci města na veletrhu Regiontour ve výši 2.000 Kč.
- Žádost České pošty o zabudování tří poštovních odkládacích schránek na pozemcích města.

Informace MěÚ:
Upozorňujeme občany, že kontejner na dvoře ZŠ slouží pouze k ukládání plastových lahví. V případě, že sem bude ukládán jiný odpad, bude toto třídění zrušeno.

Lesy České republiky, Oblastní správa toků Brno, správci drobných vodních toků oznamují, že kácení náletových dřevin (olše, javor, vrba) a kácení samostatně stojících olší, které bezprostředně zasahují do průtočního profilu toku Sychotínský potok, bude uskutečněno na přelomu měsíce září a října. Termín bude upřesněn.

Oznámení termínu odvodního řízení:
V souladu se zákonem č. 218/1999 Sb. a na základě nařízení ministra obrany ČR bude provedeno odvodní řízení s ročníkem narození 1985 dne 24.9.2003 v 8.30 hodin v Boskovicích v budově kina, kpt. Jaroše 15. Povolávací rozkazy jsou zasílány přímo brancům.

Ve dnech 9. - 18. září 2003 proběhne v Náměšti nad Oslavou cvičení vzdušných sil za účasti letounů Letecké základny taktického letectva a letounů britského královského letectva. Podle plánu cvičení bude letová činnost probíhat i v blízkosti našeho města. Bude se však jednat pouze o jednotlivé přelety podzvukových letounů tak, aby byla hluková zátěž pokud možno minimalizována. V okolí se může rovněž nacházet skupina českých leteckých návodčích a britských instruktorů nebo terčová skupina s nafukovacími maketami bojové techniky. Bude se vždy jednat pouze o několik jednotlivců s malými terénními vozidly, která mohou být parkována na okrajích cest či pozemků. V žádném případě nejde o masivní nasazení těžké vojenské techniky.
Za pochopení všem děkuje LZ Náměšť nad Oslavou.
-taj-
Informace Klubu českých turistů v Kunštátě
Děkujeme za podporu při organizaci letního tábora v Krásném v Jeseníkách a v Heřmanově Městci zejména MěÚ v Kunštátě, České spořitelně v Kunštátě a panu Ing. Petru Šmaterovi.
Červencový pobyt v Heřmanově Městci byl určen pro starší a zkušenější táborníky, srpnový pobyt v Jeseníkách byl naopak pro začátečníky.
Během těchto prázdninových pobytů nedošlo k žádným vážnějším úrazům, počasí bylo velmi pěkné a děti díky etapovým hrám neměly čas na zlobení. A jelikož se nám mnoho dětí hlásí na tábory opakovaně, věříme, že i letos přijely domů spokojené. Mgr. Jaroslav ŠtychZ kunštátské matriky :
Blahopřejeme rodičům k narození syna:
Filip Dočekal, Kunštát, Pod Hlubnou 511, nar. 11.8.2003

Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří uzavřeli sňatek na MěÚ Kunštát:
28.6. 2003 : Radim Hruška, Kunštát, Hliníky 411
Jana Zobačová, Lazinov 107
2.8. 2003 : František Ručka, Brantice 43
Libuše Sklenářová, Brantice 43
2.8. 2003: Pavel Just, Rudka 48
Snezhana Andreichanka, Rudka 48

Vše nejlepší, pevné zdraví a dobrou pohodu přejeme Všem, kteří v měsíci září oslaví svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslaví 75 a více let.

Štěpánka Handlová, Kunštát 330
Jan Předešlý, Kunštát 105
Jarmila Ševčíková, Kunštát 342
Rotreklová Božena, Kunštát 48
Zdeňka Vichtová, Kunštát 260
Marie Otisková, Kunštát E 5
Josef Roušar, Újezd 49
František Šafář, Újezd 65
Vladimír Tenora, Sychotín 34

Loučíme se s paní Zdenkou Pátíkovou, Kunštát 244, nar. 1918, která zemřela 29.7.2003.
Čest její památce ! -mat-


Uzávěrka příspěvků do KI je vždy do 25. dne v měsíci.
Vydává a zdarma rozšiřuje MěÚ Kunštát, tel.: 516/462 456.
Tisk: Šmahel-PRINT Letovice, Masarykovo nám. 7, tel.: 516 /474 055


   Komentáře k příspěvku
 
98AYrdK9lMUT (28.10.2013 05:01:54) k.dodrouqet@php.org  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003447722101
etfjg9CM4nW
   ou, jako todle je tak typickfd..kdejakej l??zr si tady z dlouhfd chvedle pra??ed svoje midmoined vize o lep??im svÄ›tÄ› bez newmusic jako ano..kritika je mo??ne1 na medstÄ› ale kurna chlape..hudebnedch blog?? a server?? je na sedti miliarda pÄ›t z nich za nÄ›co mo??ne1 i stojed..tak si najed na nÄ›, ??oupej no??iÄ?kama a ser tady na to jednoduchfd hele..pakli??e se?? ten typ sre1Ä?e,kterej prostÄ› jenom re1d hroted tak si ulev na musicserveru kde jsou na to u?? zvyklfd tady je to o niÄ?em ruku na srdce..neledbed? NeÄ?ti lehkfd. Neon indian neobjevuje nic novfdho ale recykluje stylovÄ› trendy ze1le??itost,ktere1 se ale nebere ve1??nÄ› a to se v dne??ned posh dobÄ› docela cened ..za mÄ›sedc nevim o koho jde ale ted'..le9to, chlast, voda, slunce a Neon indian v symbif3ze
 
přidej komentář


  novinky
E-shop zaměřený na stříbro a stříbrné šperky, nabízíme také ocelové šperky a bižuterii. Stříbro, ocel, bižuterie a minerály. Stříbrné prsteny, řetízky, náramky, naušnice, přívěsky, náhrdelníky, celé dárkové soupravy a další stříbrné šperky


  městský úřad
Městský úřad Kunštát,
nám. Krále Jiřího 106, 679 72,
tel.: 516 462 343,
fax.: 516 462 172
oficiální www města
úřední deska  nejnovější v diskuzi
brandssolution.co.uk - 146.185.223.71 - Online usa cheap, purchase generic in canada and generic for sale australia, for sale in usa except buying cheap online. How to get without insurance also online australia, canada price and buy uk despite pills order online.
Více naleznete zde  nové témata v diskuzi
(1) ddcqdea - OgOQcXVyasCX
(0) Fbk Predators Kunštát - 5.ročník florbaloveho turnaje v Kunštatě 10.12.2016 tak příď podpořit náš tým
(1) Jan - kustatska historie
(0) pavluska - Jan Tenora: D?jiny m?ste?ka Kunštátu online!
Více naleznete zde  předpověď počasí
  
více zde ...  zajímavé odkazy
Jeskyně Blanických rytířů
Obce Nýrov
Vše o silnicích
Dopravní spojení v ČR
Hledej obce
Počasí v ČR
Řeky v ČR
Živnostenský rejstřík
Google - hledání v internetu
Krajska správa
Dovolená na poslední chvíli
Tvorba www stránek
Pronájem e-shopů

Copyright 2003 - 2004 Kunstat.cz & Kunstat.net Všechna práva vyhrazena by Kunstat.cz. Optimalizováno pro MS Internet Explorer 6.xx.
Dopuručené rozlišení 1024x758 bodů a více. Vytvořil Pavel Simon & Zbyněk Velecký.