Dnes je 21.01.2018
Warning: include(svatek.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'svatek.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /webspace/kunstat.net/www/html/uvod.php on line 97
registrace / login
  úvodní strana
  základní údaje 
  městský úřad 
  zdravotnictví 
  literární osobnosti 
  kultura 
  kunštátský zpravodaj 
  vyhlášky 
  sportovní akce 
  historie města 
  křížky na Kunštátsku 
  historie hrnčířství 
  hrnčířský jarmark 
  fotogalerie 
  kniha návštěv 
  diskuzní fórum 
  inzertní anonce ZDARMA
  vaše fotografie 
  přidej fotografii 
  registrace
  ztráta hesla 
  amatérské fotografie !
  napsali onás
  hasiči SDH Sychotín
  právní služby
  služby / firmy
  úřední deska
  pochod krále Jiřího 2010 


  nabízím ... 
-> Hleda se vycepni do ujezdske hospody . Více zde ...  anketní otázka
Co říkáte na skladbu programu 20. ročníku Jarmarku
Nejlepší v historii (3862)

Výborná (2616)

Jde to (2684)

Dobrá (2600)

Nic moc (2594)

Špatná (2591)

Nejhorší v historii (6017)


Celkem hlasů: 22960
Datum: 10.09.2012
výsledky starších anket


  vaše fotografie
Jsem z té práce zoufalá...

známka (5.47)
hodnoť další fotografie  statistiky serveru
  reklama

Lubomír Chytrý, daňový poradce evidenční číslo 3625, nabízí své služby v následujících oblastech:
Zahradní 322, 679 72 Kunštát
Tel.: 607 773 607
Email: chytry.lubomir@tiscali.cz
nabízí následující služby:
- daňové poradenství
- zpracování daňových přiznání a hlášení
- daňové kontroly, jejich příprava a minimalizace vzniklých pokut a penále
- zastupování při jednáních se správcem daně
- vedení účetnictví
- poradenství v oblasti účetnictví
- zpracování mzdové agendy

 

Kunštátské informace 12/2003Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám a Vašim rodinám popřál jménem svým, zastupitelstva města a městského úřadu příjemné a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce zdraví, štěstí a pohodu. Lumír Krampl
starosta


Město Kunštát, Kolpingova rodina a SDH Sychotín
zvou na
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
6. prosince 2003
náměstí Krále Jiřího
Program:
10.00 - zahájení prodeje řemeslných výrobků
- ukázky řemesel, kovářská dílna

14.00 - Kunštátská dechovka
14.30 - Farní pěvecký sbor
15.00 - Kunštátská dechovka
15.30 - Rozsvícení vánočního stromu
- Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ v Kunštátě
16.00 - Mikulášské překvapení pro děti
Ukončení prodeje

Výstava betlémů v klubovně KR na faře po celý den.
Občerstvení na náměstí zajištěno


Informace z jednání RM – vybrané části

27. 10. 2003
RM projednala:
Postup prací na dokončení fotbalových kabin a rekonstrukci knihovny a informačního střediska.
Stav nedokončených investičních akcí k 30. 9. 2003.
Postup příprav a zajišťování podkladů pro výstavbu retenční nádrže v lokalitě Dianaberg.
Záznam o kontrole plnění projektu VISK – rozšíření internetu v knihovně – nebylo zjištěno závad.
Protokol z jednání ve věci stanovení chráněného ložiskového území Rudka.
RM schválila:
Provedení deratizace v zasažených částech Kunštátu.
Vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č. 158 v k.ú. Kunštát.
Provedení stavebních úprav v ordinaci zubní lékařky.
Návrh obecně závazné vyhlášky města č. 6/2003 o místních poplatcích zpracované na základě novely zákona.
11. 11. 2003
RM projednala:
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě s městem Boskovice na projednávání přestupků.
Zápisy a úkoly vyplývající z provedených kontrolních dnů staveb.
Postup prací na přeložení telefonních kabelů a vyčištění koryta potoka v Sychotíně.
Závěry z jednání ohledně výstavby kanalizace v r. 2005.
Návrh rozpočtového provizoria na r. 2004 a rozpočtový výhled na příští roky.
Havarijní stav schodiště u mateřské školy.
Výši nákladů na odvoz a likvidaci domovního odpadu k 30. 10. 2003.
RM schválila:
Složení komise pro vyhodnocení přihlášek na veřejnou výzvu.
Vyvěšení záměru na prodej pozemků p.č. 1491/1 a 1492/2 v k.ú. Kunštát.
Provedení údržbářských a malířských prací ve sportovní hale.
Zadání zpracování projektu na rekonstrukci skládky Podchlumí.
Žádost o pronájem části plochy náměstí za účelem předvánočního trhu dne 9. 12. 2003.
24. 11. 2003
RM projednala:
Termíny kolaudace staveb – fotbalové kabiny, knihovna.
Smlouvu s Urbanistickým střediskem Brno na vypracování studie a dokumentace k územnímu řízení na úpravu prostranství v okolí kostela vzniklého demolicí domu č.p. 34.
Závěry z místního šetření ve věci vyřešení odvodnění pozemků pod rybníkem v Panské zahradě.
Protokol z kontroly na výkon matriční agendy – bez závad.
Žádost adresovanou odboru dopravy Jm kraje o posílení dotací na dopravní obslužnost.
Závěry z jednání Svazku obcí pro vybudování rychlostní komunikace R 43.
Návrh plánu odpadového hospodářství Jm kraje.
RM schválila:
Nákup senzorových nástavců pro bezdotykové spouštění vody pro kuchyň v ZŠ a MŠ.
Vybudování nové čekárny na ulici Palackého na autobusové zastávce u KD.

Upozorňujeme zájemce o sportování na možnost využití volných hodin ve sportovní hale. Rozpis obsazenosti je vyvěšen ve vestibulu haly. Zájemci se mohou hlásit osobně u správce haly nebo na telefonu č. 516462023. -taj-

Proč houkají sirény ?
Také Vás vždy 1. středu v měsíci vytrhne v pravé poledne z klidu zvuk sirény ? Pokud ano, dlužíme Vám vysvětlení. Nejde o žádné neštěstí ani cvičný poplach, ale pouze (cituji) o „pravidelné ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění“.
Stručně řečeno, jedná se o akustickou zkoušku sirény a to nepřerušovaným tónem v trvání 140 sekund. Siréna je spouštěna automaticky z Blanska a MěÚ vzápětí informuje příslušné orgány o provozuschopnosti zařízení. Vzhledem k výše uvedenému Vás prosíme o shovívavost a pochopení. Zkouška se provádí v zájmu zajištění bezpečnosti nás všech.
-mat-

Z kunštátské matriky:
Vše nejlepší, pevné zdraví a dobrou pohodu přejeme všem, kteří v měsíci prosinci oslaví svoje narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslaví 75 a více let.

Ladislav Macháček, Kunštát 12
František Tušla, Kunštát 235
Božena Švendová, Kunštát 472
Jiří Peroutka, Kunštát 294
Bohumila Hochová, Kunštát 451
Vlasta Konečná, Kunštát 225
Mária Holíková, Kunštát 387
Bohuslav Králík, Kunštát 384
Božena Michelová, Rudka 58
Adolf Čáslavský, Kunštát 472
Marie Truhlářová, Kunštát 141
Věra Neudertová, Rudka 34
Zdeněk Pukl, Újezd 21

Mezi jubilanty narozené v prosinci patří p. Josef Šimon, Kunštát 343, Který je nejstarším občanem města. Narodil se v roce 1908. Dovolujeme si popřát hodně zdraví a spokojenosti.

Milí rodiče, oznamte na matriku MěÚ Kunštát, pokud se Vaše dítě narodí v porodnici v Brně. Brněnská matrika totiž přestala zasílat rodné listy do naší evidence. Děkujeme.

Vážení občané, prosíme Ty z Vás, kteří si nepřejí, aby jejich životní jubilea byla zveřejňována v KI, aby to laskavě sdělili na MěÚ, tel. 516 462 343. Úplné osobní údaje můžeme uveřejnit pouze na základě písemné žádosti jubilanta. -mat-


Ochotnický divadelní spolek „LMD“ při MěÚ Kunštát
a taneční skupina ZŠ Kunštát „Viktorky“
si Vás dovolují pozvat na své letošní představení
určené hlavně dětem, pohádkový muzikál s názvem:

„Když se kočky kočkují“

Premiéra: 27.12. 2003 v 19 hod. v sále KD Kunštát
Derniéra: 28.12. 2003 v 17 hod. v sále KD Kunštát

Známé melodie Vás v tomto vánočním čase jistě dobře naladí a v našem podání zaručeně pobaví.


   Komentáře k příspěvku
 
YznVBcFieuDG (10.08.2016 03:24:52) ewtk1059jr@gmail.com  http://ffcnwxu.com
WIfe3hZDm
   Ohhh baby girl this awesome creation is even more stunning IRL.. just to have one of your stunning creations to drool over..biggest thanks sweiite..smeles blogging mummy xx
 
přidej komentář


  novinky
E-shop zaměřený na stříbro a stříbrné šperky, nabízíme také ocelové šperky a bižuterii. Stříbro, ocel, bižuterie a minerály. Stříbrné prsteny, řetízky, náramky, naušnice, přívěsky, náhrdelníky, celé dárkové soupravy a další stříbrné šperky


  městský úřad
Městský úřad Kunštát,
nám. Krále Jiřího 106, 679 72,
tel.: 516 462 343,
fax.: 516 462 172
oficiální www města
úřední deska  nejnovější v diskuzi
brandssolution.co.uk - 146.185.223.71 - Online usa cheap, purchase generic in canada and generic for sale australia, for sale in usa except buying cheap online. How to get without insurance also online australia, canada price and buy uk despite pills order online.
Více naleznete zde  nové témata v diskuzi
(1) ddcqdea - OgOQcXVyasCX
(0) Fbk Predators Kunštát - 5.ročník florbaloveho turnaje v Kunštatě 10.12.2016 tak příď podpořit náš tým
(1) Jan - kustatska historie
(0) pavluska - Jan Tenora: D?jiny m?ste?ka Kunštátu online!
Více naleznete zde  předpověď počasí
  
více zde ...  zajímavé odkazy
Jeskyně Blanických rytířů
Obce Nýrov
Vše o silnicích
Dopravní spojení v ČR
Hledej obce
Počasí v ČR
Řeky v ČR
Živnostenský rejstřík
Google - hledání v internetu
Krajska správa
Dovolená na poslední chvíli
Tvorba www stránek
Pronájem e-shopů

Copyright 2003 - 2004 Kunstat.cz & Kunstat.net Všechna práva vyhrazena by Kunstat.cz. Optimalizováno pro MS Internet Explorer 6.xx.
Dopuručené rozlišení 1024x758 bodů a více. Vytvořil Pavel Simon & Zbyněk Velecký.